Sivas, Merkez 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı