Ptt Merkez Binası, Mardin

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı