Diyarbakır Hükümet Konağı ve Defterdarlık

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı