Ticaret Lisesi, Diyarbakır

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı