Bitlis Merkez 160 Adet Afet Konutları İnşaatı

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı