Diyarbakır Merkez 2. Endüstri Meslek Lisesi İnşaatı

Diyarbakır Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü