Sivas, İl Tipi Sağlık Ocakları ve Köy Tipi Lojman İnşaatı

Dünya Bankası