Batman, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı