Batman, Merkez 40 Daireli Devlet Lojman Sitesi

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı